Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Уговором између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29. маја 2009. године, укинута је потреба легализације јавних и приватних исправа које је издао или оверио суд или надлежни орган друге државе уговорнице и јавне исправе издате од надлежног органа једне државе уговорнице имају пред органим друге државе уговорнице исту показну снагу као и домаће јавне исправе.

У правном промету између Републике Србије и Црне Горе у употреби су извод из књига грађанских стања издати на домаћим обрасцима.

Република Србија и Црна Гора су потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.