Printer Friendly Version Војни меморијали @ 18 September 2012 02:07 PM

На списку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије налазе се два меморијала са конзуларног подручја Генералног конзулата Републике Србије у Херцег Новом - аустријско утврђење Мамула, у коме се у току Другог светског рата налазио концентрациони логор где био заточен већи број лица српског порекла и Спомен-плоча у Будви, постављена изнад северног улаза у тврђаву, посвећена ослобођењу Будве 08. новембра 1918. године, од стране јединица Српске војске.